A arte é unha mentira que non se achega á verdade/ El arte es una mentira que no se acerca a la verdad.

Pode quen cre que pode e non pode o que cre que non pode/ Puede quien cree que puede y no puede el que cree que no puede.

A inspiración existe, pero ten que atoparte traballando/ La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando.

Todos os nenos nacen sendo artistas. O problema é como seguir sendo artista ao medrar/ Todos los niños nacen siendo artistas. El problema es como seguir siendo artista al crecer.

A beleza perece na vida, pero é inmortal na arte/ La belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte.

A pintura é poesía muda, a poesía pintura cega/ La pintura es poesía muda, la poesía pintura ciega.

 

Política de privacidade e de seguridade

Política de privacidade e seguridade
O Concello de Vimianzo en cumprimento do disposto pola Lei Orgánica de Protección de Datos de Carácter Persoal 15/99 de Decembro (LOPD), e a Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico 34/02 de 11 De Xullo (LSSICE), mantén un compromiso de riguroso cumprimento da lexislación vixente en materia de tratamento de datos persoais e seguridade da información con obxecto de garantir que a recollida e tratamento dos datos facilitados polos seus clientes se efectúen baixo niveis de seguridade que impidan a perda ou manipulación de datos.

Protección de datos de carácter persoal
Os datos persoais recollidos a través dos formularios residentes en www.vimianzosolidario.gal incorpóranse a un arquivo de datos propiedade exclusiva do Concello de Vimianzo. Ditos datos serán empregados, previo consentimento expreso á comunicación vía correo electrónico informándolle, a súa vez, de que tal consentimento poderá ser revocada en calquer momento, bastando para elo que dirixa carta, ou mensaxe vía e-mail, indicando o motivo, ás direccións que se indican a continuación:
Praza do Concello, nº6, 15128 Vimianzo (A Coruña)
Teléfono: 981 716 001 – Fax: 981 716 650
Correo electrónico: correo@vimianzo.gal

O responsábel do arquivo é o Concello de Vimianzo co Cif P1509300H e enderezo social é: Praza do Concello, nº6, 15128 Vimianzo (A Coruña), ante quen os PARADORES poidan exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación ou cancelación dos seus datos que recoñece a lei, vía postal, coa sinatura autógrafa do interesado e fotocopia do seu documento nacional de identidade ou o documento de identidade.